Kolejne firmy dołączają do Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed

Wraz z dynamicznym wzrostem sektora biotechnologii medycznej w Polsce rośnie również liczba członków Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Do grona przedsiębiorstw zaangażowanych w działania B+R w obszarze nowych leków i metod diagnostycznych oraz technologii wspierających, dołączają trzy kolejne firmy – Into DNA SA, JJP Biologics Sp. z o.o. i Gyncentrum Sp. z o.o.. Po kilku miesiącach działalności związek liczy już 17 członków.

BioInMed to działający od października 2021 r. związek branżowy, skoncentrowany na współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną w obszarze rozwoju sektora biotechnologii medycznej w Polsce. 

Z miesiąca na miesiąc wzrasta znaczenie sektora biotechnologii medycznej w Polsce – zarówno w opinii publicznej, jak również na poziomie administracyjnym. Po ponad dwóch latach pandemii wiemy, że badania i rozwój w obszarze medycyny są kluczowe nie tylko z punktu widzenia wskaźników zdrowotnych społeczeństw, ale również działania gospodarki. Z tego też względu tym bardziej cieszymy się, że wraz z kolejnymi członkami dołączającymi do związku, zwiększa się również nasza wiedza i doświadczenie. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie, dzięki współpracy z różnymi interesariuszami stworzymy z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji – mówi Marta Winiarska, prezes zarządu BioInMed.

Skala i tempo rozwoju polskich firm biotechnologicznych zdecydowanie odzwierciedlają dynamikę wzrostu globalnego sektora biotechnologicznego. Krajowe firmy z sukcesem dostosowują się do panujących trendów i bez kompleksów proponują nowatorskie rozwiązania. W JJP Biologics realizujemy innowacyjne programy badawczo-rozwojowe we współpracy z wiodącymi biotechnologicznymi partnerami. Współpraca z BioInMed ma na celu intensyfikację działań zmierzających do wzmocnienia tego sektora w Polsce – tłumaczy Paweł Szczepański COO i członek zarządu JJP Biologics.

Związek BioInMed skupia różnorodne kompetencje krajowych firm, m.in. w obszarze terapii komórkowych i genowych, innowacyjnych terapii biologicznych (przeciwciał i białek rekombinowanych), celowanych terapii przeciwnowotworowych, wdrażania nowych zastosowań klinicznych komórek macierzystych, biocząsteczek w terapiach oraz diagnostyce, biosensorów oraz nowych klas cząsteczek wiążących w terapiach, diagnostyce i medycynie, a także w obszarze diagnostyki oraz sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – jako elementów wspierających proces rozwoju nowych terapii.

Cieszymy się niezmiernie z możliwości dołączenia do Związku. Inicjatywy podejmowane przez BioInMed i wzajemne wsparcie oraz współpraca jego członków umacniają polski sektor biotechnologiczny i przyspieszają jego rozwój. Z naszej perspektywy niezwykle cenne będzie dołączenie do tego grona i możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących firm biotechnologicznych w Polsce – mówi Magda Kordon-Kiszala, CEO Into DNA.

Nowi członkowie Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed specjalizują się w obszarze oryginalnych leków biotechnologicznych (JJP Biologics), narzędzi w dziedzinie biologii molekularnej oraz detekcji pęknięć DNA (Into DNA), a także nowych terapii komórkowych opartych na technologii CAR-T (Gyncentrum). Ten wachlarz kompetencji, wraz ze specjalizacjami dotychczasowych członków BioInMed wskazuje na szerokie portfolio projektów prowadzonych przez polskie podmioty, które wpisuje się w światowe trendy.

To dla nas zaszczyt dołączyć do grona członków Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed oraz duża wartość, gdyż pozwala nam jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój polskiej medycyny. Wierzę, że wspólne projekty realizowane w ramach inicjatywy BioInMed oraz transfer wiedzy i doświadczeń między kluczowymi uczestnikami rynku przyczynią się do jeszcze szybszego rozwoju branży biotechnologicznej w Polsce oraz wzrostu innowacyjności w polskiej służbie zdrowia – podkreśla Paweł Czerwiński, CEO Gyncentrum Sp. z o.o.

Do związku należą poza nowymi członkami należą również: Ardigen SA, Captor Therapeutics SA, Celon Pharma SA, ExploRNA Therapeutics SA, OncoArendi Therapeutics SA, Polski Bank Komórek Macierzystych SA, PolTREG SA, Pure Biologics SA, Ryvu Therapeutics SA, Selvita SA, WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o., MNM Diagnostics Sp. z o. o., Medicofarma Biotech SA oraz SyVento Sp. z o .o.