Prezentacja polskiej biotechnologii podczas Francusko-Polskiego Forum FARMA

28.10.2018 na zaproszenie Francusko -Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP), Marta Winiarska – Prezes Bioinmed przeprowadziła prezentacja dotyczącą polskiej innowacyjnej branży biotechnologicznej podczas Francusko-Polskiego Forum FARMA.

Partnerem forum było France Lab, który reprezentuje firmy z francuskiego sektora farmaceutycznego oraz French Health Care, stowarzyszenie zrzeszające ponad 150 firm i instytucji z sektora zdrowia we Francji.