BioInMed członkiem Pracodawców RP

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed dołączył do najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Troska o przyszłość polskiej gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy oraz zdrowie polskiego społeczeństwa to wspólne cele dla obu stron.

Pracodawcy RP

Współpraca związku BioInMed z Pracodawcami RP jeszcze bardziej podkreśla znaczenie inwestycji w innowacje w kontekście dalszego rozwoju Polski. Biotechnologia medyczna jest branżą przyszłości, dla której stawką jest zdrowie i życie ludzkie, a misją organizacji pracodawców jest wspieranie inicjatyw ważnych dla interesu społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących. 

Celem Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed jest uczynienie z biotechnologii medycznej wizytówki polskiej innowacji i docelowo również ważnej siłą napędowej rodzimej gospodarki.

BioInMed zrzesza polskie firmy, prowadzące projekty badawczo-rozwojowe, zmierzające do opracowania nowych leków i terapii w chorobach, na które dziś nie ma żadnego leczenia, albo dostępne terapie są niewystarczająco skuteczne. Wiele z tych projektów wchodzi w coraz bardziej zaawansowane fazy rozwoju, a w perspektywie 2-3 lat oczekiwana jest rejestracja pierwszego polskiego leku innowacyjnego.

Związek reprezentując swoich członków w kraju i za granicą, dąży do zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki poprzez promocję zrównoważonych i przemyślanych inwestycji w sektorze biotechnologii medycznej oraz popularyzację systemowych rozwiązań wspierających jego rozwój. BioInMed prowadzi dialog z decydentami i innymi interesariuszami, koncentrując się na kluczowych dla rozwoju sektora aspektach, a także realizuje projekty edukacyjne – skierowane tak do systemowych interesariuszy, jak i prywatnych inwestorów, a także przyszłego pokolenia kadr, które będą mogły zasilić zespoły spółek.

– Sektory deep-tech, w tym biotechnologia medyczna, to sektory czasochłonne i wymagające dużych nakładów inwestycyjnych. Bez wsparcia państwa, nie są w stanie skutecznie się rozwijać. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że Polska będąc w pułapce średniego dochodu, musi rozwijać swoją gospodarkę i jej konkurencyjność w oparciu o sektory wiedzy i unikalne ponadnarodowo technologie. Teoria jednak nie zawsze ma odpowiednie przełożenie na właściwie zaprojektowane instrumenty systemowe. Dotyczy to dziś między innymi wykorzystania środków unijnych, ale i wielu innych aspektów. Aby to zmienić dzisiaj tłumaczymy specyfikę naszego sektora i alarmujemy do nowego Rządu, że trzeba rozmawiać i działać natychmiast. Cieszymy się, że jesteśmy członkiem Pracodawców RP. Razem szybciej możemy osiągnąć cel, jakim jest efektywny dialog z decydentami. – podkreśla Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed.

Obie strony zapowiadają szeroką współpracę, która ma pozwolić wypracować efektywną ścieżkę dla szybkiego wzrostu branży biotechnologii medycznej i biofarmacji w Polsce.