Działalność związku

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed powstał po to, aby we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną budować ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a przyszłościowo również być może siłę napędową gospodarki.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów firm członkowskich w Polsce i za granicą oraz zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez promocję inwestycji w biotechnologię medyczną, popularyzowanie rozwiązań systemowych wspierających rozwój branży.

W imieniu firm członkowskich Związek prowadzi dialog z decydentami i innymi interesariuszami, który koncentruje się na kwestiach kluczowych dla całej branży. Związek podejmuje również projekty operacyjne, które wspierają działalność zrzeszonych członków.

Dodatkowo Związek prowadzi działania edukacyjne dotyczące specyfiki innowacyjnej branży biotechnologii medycznej, skierowane do kluczowych interesariuszy systemowych, a także inwestorów prywatnych.

block

PRZYNALEŻYMY DO

block

PLATFORMA AKADEMICKA