BIOINMED

Nauka dla zdrowia

Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed powstał po to, aby we współpracy ze wszystkimi interesariuszami i administracją publiczną budować ekosystem, który pozwoli uczynić z biotechnologii medycznej wizytówkę polskiej innowacji, a przyszłościowo również być może siłę napędową gospodarki.

Biotechnologia jest dziś jednym z kluczowych kierunków w farmacji i diagnostyce, o ogromnym potencjalne wzrostu, a polski rynek biotechnologii medycznej mimo, że jest stosunkowo młody, dynamicznie się rozwija. Jednak, aby polskie firmy mogły wprowadzić nasz kraj do globalnego krwioobiegu innowacji, potrzebne są warunki systemowe, które pozwolą rozwijać tę branżę.

Polska potrzebuje ambitnej strategii rozwoju biotechnologii, za którą pójdzie skoordynowana inwestycja środków publicznych i prywatnych w wybrane obszary biotechnologii medycznej.

block

PRZYNALEŻYMY DO

block

PLATFORMA AKADEMICKA