Kompleksowa perspektywa branżowa - Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed przyjął nowych członków

Do grona 11 firm członkowskich Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed dołączyły 3 kolejne firmy: MNM Diagnostics Sp. z o. o., Medicofarma Biotech S.A. oraz SyVento Sp. z o .o. W charakterze członka wspierającego, dołączyła również firma CRIDO, która pomaga rozwijać firmom biotechnologicznym innowacyjną działalność, w tym pozyskując finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł.

BioInMed to działający od pół roku związek branżowy, zrzeszający polskie firmy biotechnologiczne, zaangażowane w działania B+R w obszarze nowych leków, nowych metod diagnostycznych oraz technologii wspierających te procesy, takich jak np. sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe.

„Dziękujemy za możliwość dołączenia do Związku. Wierzymy, że wspólna praca nad kształtowaniem rynku biomedycznego w naszym kraju, będzie skutkować jeszcze szybszym rozwojem tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się branży. Nieoceniona będzie również możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi członkami Związku, liderami i pionierami biotechnologii w Polsce. MNM Diagnostics jest naukowym start-up’em, zajmującym się szeroko pojętą medycyną personalizowaną w onkologii - począwszy od zaawansowanej diagnostyki genetycznej, przez projekty naukowe, aż po badania związane z poszukiwaniem nowych celów dla terapii. Nasza organizacja łączy specjalistów z dziedziny genomiki, biotechnologii, biologii molekularnej, z ekspertami w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, Big Data i bioinformatyki.” – komentuje Katarzyna Zawadzka, co-founder i dyrektor operacyjny MNM Diagnostics.

Firmy członkowskie BioInMed dysponują zróżnicowanymi kompetencjami, w tym m.in. w zakresie terapii komórkowych, terapii genowych, innowacyjnych terapii biologicznych (przeciwciał i białek rekombinowanych), celowanych terapii przeciwnowotworowych, wdrażania nowych zastosowań klinicznych komórek macierzystych, biocząsteczek w terapiach oraz diagnostyce, biosensorów oraz nowych klas cząsteczek wiążących w terapiach, diagnostyce i medycynie. 

„Cieszę się, że poszerzamy grono naszych członków. Każdy kolejny projekt, nowy punkt widzenia, doświadczenia firm, nawiązane dotychczas współprace dają nam możliwość kompleksowego spojrzenia na wyzwania dotyczące sektora. Dzięki temu możemy proponować lub wspólnie ze stroną publiczną wypracowywać rozwiązania wzmacniające możliwości rozwojowe. Sukces każdej z firm członkowskich będzie jednocześnie sukcesem całego kraju” – tłumaczy Marta Winiarska, prezes zarządu BioInMed.

Celem Związku jest współpraca ze wszystkimi interesariuszami - zarówno z obszaru nauki, biznesu, jak i administracji publicznej, która ma wspomagać budowę ekosystemu, który pozwoli rozwijać się dynamicznie sektorowi biotechnologii medycznej w naszym kraju i uczynić z niego wizytówkę polskiej innowacji.

„Dzięki inicjatywom takim jak BioInMed branża ma możliwość szerokiej współpracy między interesariuszami. Kluczowe jest tu chociażby zorientowanie naszych wysiłków na potrzebach pacjentów i szybkiego dostarczenia im skutecznych terapii poprzez wymianę danych klinicznych, budowanie puli talentów i know-how oraz wypracowanie wspólnych standardów procedur badawczo-rozwojowych” – podkreśla Cezary Kilczewski, prezes Medicofarma Biotech. Wtóruje mu Krzysztof Berndt, prezes zarządu SyVento - „Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę powstania Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w jego rozwoju jako członek tej organizacji. Wierzymy, że wspólnie będziemy tworzyć wartość polskiej biotechnologii oraz jej rozwój zarówno w kraju, jak i za granicą”.